Arbeid

Focus op jouw persoonlijke ontwikkelingen
maatschappelijke participatie.

WERK-FIT

Wanneer u bent uitgevallen op uw werk wegens ziekte, of als u arbeidsongeschikt bent geraakt kunt u in overleg met het UWV of gemeente een WerkFit- of reintegratietraject krijgen. Op deze manier kunt u de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Binnen het Werkfit traject ligt de focus op uw persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie. U bent weer in staat om deel te nemen aan de samenleving.

Innermost levert een op maat gemaakte werk-fit of reintegratietraject, waarin centraal staan:

 • Het verbeteren van persoonlijke effectiviteit
 • Versterken van de werknemersvaardigheden
 • In beeld brengen van Arbeidsmarktpositie

PIJLERS

Innermost werkt met 6 Pijlers, de randvoorwaarden een traject succesvol te maken.

1. Eigen kracht
2. Zelfvertrouwen
3. Zelfbeeld
4. Resultaatgericht
5. Direct
6. Duidelijkheid

SPECIALISME & TOOLS

Hierbij is het niet alleen belangrijk om naar de belemmeringen ten opzichte van opleiding en/of ervaring te kijken. Maar is het ook goed om te kijken naar hoe iemand zichzelf presenteert. Innermost kijkt naar het geheel. Daarbij zijn zelfbeeld, zelfvertrouwen en eigenwaarde net zo belangrijk als een goede cv en sollicitatiebrief. Ik ben gespecialiseerd in:

Psychische & Psychiatrische stoornissen, hieronder valt:

 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • Borderline/Narcisme
 • Ontwikkelingsstoornis
 • Persoonlijkheidsstoornis

Sociaal Domein, hieronder valt:

 • Schuldbeheer
 • Werk, Zorg & Inkomen

Verder behandel ik de specialismen:

 • Statushouders/asielzoekers
 • Jongeren (SKJ-geregistreerd)

De tools die ik hiervoor inzet zijn:

 • Beroepskeuzetest
 • Eigen ontwikkelde testen
 • Hypnose/NLP/Mindfulness
 • Vrijwilligerswerk
 • Snuffelstage
 • Internet & Social Media (Facebook en LinkedIn)
 • Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
 • Proefplaatsing
 • Taalstage

KOSTEN WERK-FIT TRAJECT

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en is vrijblijvend en gratis.

Voor meer informatie of een aanvraag WerkFit-traject neem je contact op met het UWV.

Meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact op: