Begeleiding

Mijn doel is om voor jou negatieve uitdagingen
om te zetten naar een controleerbare situatie.

AMBULANTE BEGELEIDING

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is een wet die ervoor moet zorgen dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen en bewegen. Samen bepalen we wat jouw traject moet worden en hoe we hier aan kunnen werken.

ONDERSTEUNING & BEGELEIDING

Met ruim 20 jaar ervaring binnen het sociaal domein biedt ik ondersteuning aan diegenen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Begeleiding en dagbesteding.
  • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen.
  • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.
  • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving.
  • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen.
  • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven.
  • Verslavingsbeleid bevorderen.
  • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen.

WERKWIJZE & METHODE

De exacte werkwijze en methode bepalen we aan de hand van jouw behoeften. We starten met een persoonlijke kennismaking waarin je aangeeft welke verbetering je zou willen bereiken. Na een uitgebreidere intake maken we samen een overeenkomst op waarin duidelijk wordt aangegeven wat je wil bereiken en op welke manier we hiermee aan de slag gaan.

De volgende stap is de start van het coachingstraject. Hierin zul je regelmatig opdrachten meekrijgen die zullen bijdragen aan de ontwikkeling richting jouw doelen. Het coachingstraject beperkt zich daarmee niet alleen tot de contactmomenten met mij als coach.

KOSTEN AMBULANTE BEGELEIDING

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan je de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kun je contact opnemen met jouw gemeente, afdeling Wmo.

Meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact op: